BEARהתכניות שלנו לילדים כוללות את פנד"ה (פה נלמד דרכי התמודדות)- התערבות המבוססת על ההתפתחויות העדכניות בתחום החוסן והוויסות הרגשי. תכנית עשירה, יצירתית ומהנה לחיזוק וויסות עצמי אצל ילדים.