crisisירושלים היא עיר שחווה אירועים אלימים רבים, כאן במטיב אנחנו מתייצבים על מנת לסייע. בזמן חירום, אנחנו פותחים את המרפאה לאנשים הזקוקים להתערבות מיידית, ללא עלות.