Felicia Gopinבשנת 2011 נחשפה פלישיה גופין לתכנית מסע שחרור והחלה לנדב מזמנה למען מטיב. היא הכירה במהרה בחשיבות התכנית ובהשפעתה, לא רק עבור הלוחמים המשוחררים אלא גם עבור משפחותיהם ועבור המשפחות המארחות אותם. במרץ 2014 התבקשה פלישיה רשמית להקים ולהוביל את מסע שחרור בקנדה, ולקחה על עצמה ברצון את תפקיד מנהלת התכנית. לפני עבודתה במסע שחרור, פלישיה לימדה אנגלית בתיכון וניהלה חברה בנייה. היא למדה אנגלית וחינוך באוניברסיטת יורק.

מייל: info@pomcanada.com