Danny Bromפרופ' דני ברום הוא המנהל והמייסד של מטיב: המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו טראומה של בית חולים הרצוג בירושלים. פרופ' ברום הוא פסיכולוג קליני יליד הולנד, שם הקים וניהל מכון פסיכוטראומה. הוא היוזם והיו"ר לשעבר של הקואליציה הישראלית לטראומה. כמנהל הכללי של מטיב, תרם פרופ' ברום מניסיונו המקצועי לתחום החינוך, החוסן הקהילתי, הבריאות ובריאות הנפש, במטרה להגביר את יכולתה של החברה הישראלית להתמודד עם האיום הקיומי המתמשך.

פרופ' ברום פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחום הטראומה. בשנת 1989 הוא פרסם את המחקר המבוקר הראשון שבחן טיפול קצר-מועד בהפרעת דחק פוסט-טראומטית. פרופ' ברום ערך מספר ספרים באנגלית, ביניהם " Helping Children Cope with Trauma: Individual, Family and Community Perspectives" (2013) עם עמיתתו ממטיב פרופ' רות פת הורנצ'יק, " Treating Traumatized Children: Risk, Resilience and Recovery" גם בשיתוף עם פרופ' רות פת הורנצ'יק, ו" The Trauma of Terrorism: Sharing Knowledge and Shared Care, an International Handbook". שהתפרסם בארה"ב בשנת 2005. באותה שנה העביר פרופ' ברום תדרוך לקונגרס האמריקאי בחסותה של הסנאטורית הילארי קלינטון בנושא ההשפעות של טרור וטראומה. עבודתו מתמקדת בגישור הפער שבין הידע המדעי ופיתוח שירותים עבור הקהילה.

Email: dbrom@herzoghospital.org