joel-wardi2יואל ורדי מנהל היחידה הקלינית של מטיב: המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה מאז שנת 2000. יואל השלים את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן ועבד במהלך השנים עם אנשים שעברו פגיעת ראש טראומטית, ניצולי שואה ולוחמים משוחררים. הוא פסיכולוג קליני, מדריך ומנהל של קבוצת מטפלים שעובדים עם נפגעי טראומה ממגוון אוכלוסיות.

בנוסף, כחלק מעבודתו במרכז, יואל מנחה התערבויות קהילתיות וקבוצתיות עם מגיבים ראשוניים ואנשי מקצוע ממשרדים ממשלתיים שונים, בנושא התכוננות לאירועים טראומטיים, התערבות ראשונית לאחר אירועי טרור וטיפול קהילתי ופרטני בטראומה. יואל מתעניין במיוחד במודלים אינטגרטיביים לטיפול בטראומה עם דגש מיוחד על מעבר מזהות של קורבן לחוויה של מסוגלות ועצמאות.

מייל: jwardi@herzoghospital.org