ruthy clinical 2

פרופ' רות פת הורנצ'יק, מנהלת יחידת המחקר


מטיב: המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה
פועל משנת 1989 כשלוחה של בית חולים הרצוג- מכון לטנר, על מנת להתמודד עם התופעה הגוברת של טראומה נפשית בישראל. לפי ההערכות, כ-9% מן הישראלים סובלים מפגיעה בתפקוד כתוצאה מהפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD), שיעור הגבוה פי שלוש מן השיעור בארה"ב ובמדינות מערביות אחרות. כיום מטיב הוא מרכז בעל שם עולמי, פורץ דרך בתחום המחקר והטיפול בטראומה.

אנחנו מספקים התערבויות קליניות ומגוון של תוכניות טיפוליות שתומכות בהחלמה ובהעצמה של אנשים שנחשפו לאירועי חיים טראומטיים. חלק ניכר מעבודתנו מכוון ספציפית לקבוצות באוכלוסיה שאינן זוכות לתמיכה מספקת. אנחנו מקדישים תשומת לב מיוחדת להתאמת השירותים שלנו עבור אלה המתקשים למצוא סיוע מתאים בשל פערים תרבותיים או שמשתייכים לקהילות בהן יש פחות פתיחות לנושא של טראומה נפשית.

אנשי המקצוע שלנו פרסמו לאורך השנים עשרות מאמרים מדעיים וספרים, לצד הנחייה של מחקרים אקדמיים רבים. כיום, ניצב צוות מטיב בחוד החנית של המחקר האקדמי בתחום הטראומה והטיפול בטראומה. הידע המקצועי שלנו מתורגם לתוכניות התערבות שונות: בקהילת יהודי אתיופיה ובקהילה הבדואית, עבור לוחמים משוחררים בתכנית "מסע שחרור", ועבור הורים וילדים.